יחסי חברה והתפתחות האישיות: בין הורים לילדים

קורס עוסק בסקירה על כישורים חברתיים והשפעתם על התפתחות האישיות, בקשיים העומדים בדרכה, ובשיטות הטיפול המגוונות, הנובעות מגישות פסיכולוגיות שונות.

פרק לדוגמא

נושאי הקורס:

1. כשירות חברתית מהי?
2. כשירות חברתית כמסייעת בסיפוק צרכיו הרגשיים של הילד
3. מיומנויות של האינטליגנציה הרגשית כמקדמות כשירות חברתית
4. תהליכים חברתיים בכיתה, זיהוי שלבים בתהליך עיבוד המידע החברתי
5. התפתחותן של יכולות חברתיות בחתכי גיל שונים
6. מעמדות, נורמות ותפקידים חברתיים בכיתה
7. השפעות של ההורים על ההתנהגות החברתית של הילד
8. התמודדות חברתית יומיומית בכיתה / בבית הספר
9. נושאים חברתיים ורגשיים: התמודדות עם פחד, בדידות, השונה בחבורה
10. שיקולי דעת וכלים מעשיים לפיתוח כישורים חברתיים
11. היכרות עם תכניות התערבות לפיתוח יכולות חברתיות בבית הספר
12. קשיי קשב, לקויות למידה והשפעתם על תקשורת חברתית
13. דרכי הוראה בקידום חברתי של ילדים עם הפרעת קשב ולקויות למידה
.


פרק לדוגמא