סוגיות בדיני חופה וקידושין - מרצה: הרב חן שריג

הקורס עוסק בניתוח טקסטים משלחן ערוך חושן משפט, העוסקים בדיני חופה וקידושין. הקורס בנוי מהרצאות מצולמות, ויכלול מצגות וטקסטים מלווים. ללימוד הקורס נדרשת יכולת קריאת טקסטים בתחום התורה שבעל פה והשולחן ערוך. הקורס הוא חלק ממערך הלימודים "דרך צלחה לרבנות" של הרב חן שריד, להכשרת לומדים לבחינות הרבנות הראשית. .

פרק לדוגמא

נושאי הקורס:

1. מסירת טבעת
2. הנהגות בזמן החופה
3. הגדרת החופה
4. משמעות שבע הברכות
5. מאימתי מונים את שבע הברכות?
6. ברכת חתנים בסעודה
7. מספר הכוסות בשבע הברכות
8. ברכה בבית החתן
9. ימים המתאימים לחתונה
.


פרק לדוגמא


ייעוץ: בעניין הקורס: 0544266206 הרב חן שריג, "דרך צלחה לרבנות"