כתובת דואר: פרוייקט דעת - קורסים מקוונים, מכללת הרצוג, אלון שבות 90433. אימייל: kursimdaat@gmail.com

הנחיות רישום למורים היוצאים לשבתון בשנת תשע"ט 
לקורסים המתוקשבים "דעת"


שלב ראשון

לבחור מתוך רשימת הקורסים שלהלן את הקורסים אותם אתם רוצים ללמוד בשבתון בשנת תשע"ט:

 • אמון ושליטה   (סמסטר א+ב)
 • אמונה ומוסר בשואה  (סמסטר ב)   
 • אנטישמיות מאז ועד היום  (סמסטר ב)
 • ביבליותרפיה וטיפוח רגשי  (סמסטר א+ב)
 • דיאלוגים, נאומים וקונפליקטים   (סמסטר א+ב)
 • המנדט הבריטי ומלחמת המחתרות   (סמסטר א)
 • הקשר הבין דורי: הגיל השלישי בחברה המודרנית   (סמסטר א+ב)
 • התמודדות עם אלימות בבי"ס ובחברה   (סמסטר א+ב)
 • התפתחות האישיות ויחסי חברה: בין הורים ותלמידים   (סמסטר א+ב)
 • התפתחות שפה ותקשורת   (סמסטר א+ב)
 • זוגיות ומשפחה   (סמסטר א)
 • חגי ישראל / מעגל השנה היהודית (סמסטר א+ב)
 • מבוא ללקויי למידה והתנהגות   (סמסטר א+ב)
 • סוגיות בספר בראשית  (סמסטר ב)
 • ספר שמואל   (סמסטר א)
 • פסיכולוגיה התפתחותית  (סמסטר א+ב)
 • פסיכולוגיה חיובית והעצמה אישית  (סמסטר א+ב)
 • פסיכופתולוגיה  (סמסטר א+ב)
 • רציונאליות בחינוך ובהוראה    (סמסטר ב)
 • תיאוריות אישיות      (סמסטר א+ב)
 • תזונה, מזון ומה שביניהם   (סמסטר א+ב)
 • תרבות ואמנות בירושלים לדורותיה (סמסטר א+ב) (סמסטר א+ב)שלב שני
עליכם למלא את הבקשה לאישור תכנית לימודים לשנת השתלמות תשע"ט – טופס 2
כיצד?
לוודא שכל הפרטים האישיים שלכם מודפסים נכון ואין טעות. במידה ויש טעות יש לפנות לקרן לתיקון.
 • נושא הקורס – יש לרשום את שם הקורס כפי שמופיע ברשימה
 • שעות שבועיות - כל קורס הוא 2 ש"ש
 • שם מוסד ההשתלמות - מכללת אחוה
 • קוד המוסד הגובה את שכ"ל - 2250

שלב שלישי
לשלוח לקרן ההשתלמות את הטופס מספר 2 שמילאתם בשלב הקודם לפי הכתובת הרשומה על גבי הטופס לצורך אישור.

שלב רביעי
לאחר קבלת הטופס מקרן ההשתלמות כשהוא חתום ומאושר על ידם יש להיכנס לקישור הבא, ולהוריד את טפסי הרשמה.
להורדת הטפסים לחץ כאן.

הטפסים הנמצאים בקישור הם אלו:
 • טופס רישום
 • טופס הוראה לחיוב כרטיס אשראי (הטופס מיועד לדמי רישום בסך 150 ש"ח במכללת אחוה) 
 • כתב התחייבות כספית
 • הרשאה לחיוב חשבון בהוצאות שכר לימוד (הסתדרות)
 • הרשאה לחיוב בהוצאת שכר לימוד (ארגון)

 

שלב חמישי
למלא את שלושת הטפסים הראשונים במלואם
מהטפסים הרביעי והחמישי עליכם לבחור את הרלוונטי לכם – הסתדרות / ארגון ולמלא אותו
בסיכומו של דבר צריכים להיות בידיכם 4 טפסים ממולאים


שלב שישי

לצלם את תכנית הלימודים שנשלחה אליכם מאושרת וחתומה על ידי קרן ההשתלמות ולהוסיפה לארבעת הטפסים. 


 שלב שביעי

לשלוח למכללת אחווה את 4 הטפסים הממולאים + צילום תכנית הלימודים המאושרת, ליחידה ללימודי תעודה והשתלמות:
את הטפסים יש לשלוח למייל keren_b@achva.ac.il או לפקס 08-8588075.

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות טלפונית :
תמיכה דעת: 072-2147200 בימים א-ה בשעות 9:00-21:00 וביום שישי 10:00-13:00
במידה ואין מענה מומלץ להשאיר הודעה ונחזור אליכם
מחלקת השתלמות אחווה: 08-8588060 


חזרה לתוכן